top of page

ערב הרצאות "גברים וטיפולי פוריות"

ב20 לנובמבר 2022 התקיים לראשונה בישראל ערב הרצאות מקוון וראשון מסוגו לכבוד יום הגבר הבינלאומי בנושא "גברים וטיפולי פוריות". הכנס התקיים בסגנון "Ted Talks" - וכלל 8 הרצאות מתחלפות על פוריות הגבר ברובד הרפואי, המחקרי הטיפולי והזוגי מפי אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות. כל הרצאה בערך 15 דקות.

מנחה:
מספר סרטונים:
8
2:01:39
סה"כ זמן צפייה:
גברים, פוריות, בריאות
:TAGS
קודם
הבא

על המנחה

Screenshot 2022-06-01 100047.jpg
עוד פרטים על המנחה
bottom of page