top of page

ערב הרצאות "גברים וטיפולי פוריות"
נובמבר 2022

הדרכים שלא ידעת שבעזרתם תוכל

לשפר את פוריותך

ד"ר ליאת אדרי

על השינויים הסביבתיים השמפיעים על רגישות תאי הזרע
ובאמצעותם ניתן להשפיע על גורמים רבים ומגווונים לאי פריון בקרב גברים.

על המרצה

מומחית בגנטיקה רפואית

ד"ר ליאת אדרי
bottom of page