top of page

ערב הרצאות "גברים וטיפולי פוריות"
נובמבר 2022

בואו נדבר על זה:

מעגל גברים המתמודדים עם טיפולי פוריות

עדי כהן

סיפור בגוף ראשון על התמודדות עם טיפולי פוריות: על ערעור תפיסת העצמי כגבר, רגשות האשם ותחושת הבדידות, הפגיעה באינטימיות המינית וברווחה האישית, ועל הכוח המרפא שבקבוצת השווים והמסע לעבר נרמול השיח בנושא.

על המרצה

מנחה מעגלי גברים בטיפולי פוריות

עדי כהן
bottom of page