top of page

ערב הרצאות "גברים וטיפולי פוריות"
נובמבר 2022

עשה ואל תעשה:

מאבחון הבעיה, ההתמודדות עם החסמים ועד לטיפול בגבר

ד"ר דנה ליבנה שגר

איך עובד הליך אבחון בעיית פריון בישראל? מה צריך לברר וכיצד? ואיך אפשר לטפל בגברים?

על המרצה

אורולוגית עם התמחות באנדרולוגיה-פוריות הגבר ותפקוד מיני

ד"ר דנה ליבנה שגר
bottom of page