top of page

עדי כהן

עדי כהן

0538222968

-11595327237ulqckjabpb.png

87390.png

אני:

מנחה מעגלי גברים בטיפולי פוריות

אני מאמין שלי:

ייחודיותו של מעגל גברים המתמודדים בזוגיותם עם ענייני פוריות מתבטא במסגור הקבוצה כקבוצת תמיכה לצד היותה קבוצת תומכים (בבנות זוגן), ועל כן הקבוצה מאפשרת חוויית שיתוף, היוועצות ואוורור של חבריה לצד הקניית כלים לחיזוק החוסן הנפשי להתמודדות אישית ולתמיכה לבת הזוג לאורך התהליך. הקבוצה מעלה למודעות לחצים ומתחים רגשיים שונים שהזוג עלול לחוות בשלבים שונים ולדון בתגובות אפשריות.

הרצאות / קורסים שלי:

bottom of page