top of page
רשימת חינם באהבה מקוצרת 

חינם באהבה

3.11
שיעור דוגמה

כאן הפתח להצלחה בחינוך הילדים

שיעור 13 מתוך סדרה טיפול "חודר שירון" בין 25 שיעורים. בשעור נלמד כיצד החוק החשוב ביותר בעולם הכלכלה נוכח בעולם החינוך.

יוחאי לשם

מנחה:

דקות

סה"כ זמן: 

3.11

41:50
הרצאה

החוויה האבהית אחרי אובדני הריון

חוויית האובדן של האבות מנקודת מבטם, ועל התפקיד הכפול והמורכב שהם נושאים בהתמודדותם עם האובדן, כמי שחוו את האובדן בעצמם וכבני זוג המבקשים לתמוך ולהיות שם עבור האם.
הרצאה מקלט בפייסבוק

חני גיטליס

מנחה:

דקות

סה"כ זמן: 

41:50

4:15
הרצאה

קאטות לחגורה שחורה

3 קאטות שצולמו מלפנים ומאחור
הנדרשות בבחינה לחגורה שחורה

ערן ברנשטיין

מנחה:

דקות

סה"כ זמן: 

4:15

3:09
הרצאה

טנשו קאטה

קאטת נשימה המיועדת לחגורות שחורות

ערן ברנשטיין

מנחה:

דקות

סה"כ זמן: 

3:09

bottom of page