חינם באהבה

4:15
הרצאה

קאטות לחגורה שחורה

3 קאטות שצולמו מלפנים ומאחור
הנדרשות בבחינה לחגורה שחורה

ערן ברנשטיין

מנחה:

סה"כ זמן: 

4:15

3:09
הרצאה

טנשו קאטה

קאטת נשימה המיועדת לחגורות שחורות

ערן ברנשטיין

מנחה:

סה"כ זמן: 

3:09