top of page

רשימת חינם באהבה

זמן צפיה בדקות
מרצה
על מה מדובר
שם
סגנון
41:50
חני גיטליס
חוויית האובדן של האבות מנקודת מבטם, ועל התפקיד הכפול והמורכב שהם נושאים בהתמודדותם עם האובדן, כמי שחוו את האובדן בעצמם וכבני זוג המבקשים לתמוך ולהיות שם עבור האם. הרצאה מקלט בפייסבוק
החוויה האבהית אחרי אובדני הריון
הרצאה
3:09
ערן ברנשטיין
קאטת נשימה המיועדת לחגורות שחורות
טנשו קאטה
הרצאה
3.11
יוחאי לשם
שיעור 13 מתוך סדרה טיפול "חודר שירון" בין 25 שיעורים. בשעור נלמד כיצד החוק החשוב ביותר בעולם הכלכלה נוכח בעולם החינוך.
כאן הפתח להצלחה בחינוך הילדים
שיעור דוגמה
4:15
ערן ברנשטיין
3 קאטות שצולמו מלפנים ומאחור הנדרשות בבחינה לחגורה שחורה
קאטות לחגורה שחורה
הרצאה
bottom of page